Futures

Carolina 11-19-3 (10th Eastern)
Draft Picks
Year Picks
2009CAR 1, DET 1, BOS 1, CAR 2, COL 2, CAR 3, NYI 3
2010CAR 1, EDM 1, CAR 2, ANA 2, CAR 3, LA 3
2011CAR 1, BOS 1, CAR 2, CAR 3
2012CAR 1, CAR 2, PHX 2, DET 2, CAR 3
2013CAR 1, CAR 2, CAR 3
2014CAR 1, CAR 2, CAR 3
Last Updated Tuesday, Oct 3 2023